سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

صنعت بیمه ایران در حد کشورهای بسیار عقب افتاده است

وی میزان تقاضا برای بیمه عمر را در ایران 8 درصد و در دنیا57 درصد اعلام و بیان کرد: هدف از ارائه این آمار این است که اعلام شود صنعت بیمه کشور موفق عمل نکرده و وضعیت آن به نسبت میزان تقاضا و نوع تقاضا مانند کشورهای بسیار عقب افتاده است و حتی با کشورهای درحال توسعه هم برابری نمی کند. این آمار نشان می دهد متوسط تقاضا برای بیمه بسیار پایین و نوع تقاضا نیز بسیار ابتدایی است، یعنی پوشش ریسک ها بسیار پایین است.
رئیس پژوهشکده صنعت بیمه ضمن انتقاد از عملکرد این صنعت گفت: صنعت بیمه کشور موفق عمل نکرده و وضعیت آن به نسبت میزان و نوع تقاضا، مانند کشورهای بسیار عقب افتاده است؛ به طوریکه حتی با کشورهای درحال توسعه نیز قابل مقایسه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، غدیر مهدوی امروز در بیستمین همایش ملی و ششمین همایش بین المللی بیمه و توسعه، با بیان اینکه شرایط صنعت بیمه کشور قابل مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه نیست، گفت: صنعت بیمه کشور موفق عمل نکرده و وضعیت آن به نسبت میزان و نوع تقاضا، مانند کشورهای بسیار عقب افتاده است به طوری که حتی با کشورهای درحال توسعه نیز قابل مقایسه نیست.

رئیس پژوهشکده صنعت بیمه حق بیمه دریافتی در سال 91 را معادل 99 هزار و 879 میلیارد ریال و خسارت پرداختی را 82 هزار و 823 میلیارد ریال اعلام کرد و با اشاره به اینکه ضریب خسارت معادل 82.93 درصد بوده است، افزود: حق بیمه کشور در سه شاخه شخص ثالث، بدنه و تکمیلی به ترتیب 44.702، 7.167 و 21.353 هزار میلیارد ریال یا در مجموع 73 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم معادل 73.3 درصد بازار بوده است.

وی میزان خسارت وارده به این سه رشته را به ترتیب 4.341، 5.305 و 23.052 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: مجموع خسارت این سه شاخه 68.698 هزار میلیارد ریال بود که ضریب خسارت آن بدون در نظر گرفتن هزینه های بالاسری و مالیات برای بیمه شخص ثالث 90 درصد، بیمه بدنه 74 درصد و درمان 108 درصد بوده است. همچنین ضریب خسارت بدون هزینه های بالاسری مانند مالیات و اداری برای سه شاخه یادشده به طور میانگین 94 درصد و برای کل بازار برابر 73.3 درصد بوده است.

مهدوی میزان حق بیمه عاید شده در بیمه عمر را 3.069 هزار میلیارد ریال و میزان خسارت پرداخت شده در این رشته را 2.033هزار میلیارد ریال عنوان کرد که 69 درصد ضریب خسارت داشته است، گفت: در حالی که ضریب نفوذ بیمه در جهان در سال 2012 به 6.5 درصد و حق بیمه برای هر نفر به طور متوسط 665 دلار در دنیا است اما این ارقام برای کشور در 9 ماهه اول سال 91 برابر با 1.84 درصد، حق بیمه سرانه برای کل سال 2012 برای هر نفر 108 دلار و رتبه کشور در دنیا 66 بوده است.

وی میزان تقاضا برای بیمه عمر را در ایران 8 درصد و در دنیا57 درصد اعلام و بیان کرد: هدف از ارائه این آمار این است که اعلام شود صنعت بیمه کشور موفق عمل نکرده و وضعیت آن به نسبت میزان تقاضا و نوع تقاضا مانند کشورهای بسیار عقب افتاده است و حتی با کشورهای درحال توسعه هم برابری نمی کند. این آمار نشان می دهد متوسط تقاضا برای بیمه بسیار پایین و نوع تقاضا نیز بسیار ابتدایی است، یعنی پوشش ریسک ها بسیار پایین است.

رئیس پژوهشکده صنعت بیمه با تاکید بر اینکه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید فراتر از نظارت حرکت کند، یکی از مشکلات اصلی صنعت بیمه کشور را کمبود دانش و عامل انسانی متخصص عنوان کرد و گفت: متاسفانه در سه دهه گذشته در این زمینه سرمایه گذاری کافی نشده است. ضمن آنکه رسالت پژوهشکده بیمه آن است تا جایی که توان دارد فاصله ها را بپوشاند که توفیقاتی داشته اما کافی نیست. توان پژوهشکده بسیار کم و بودجه اندک است که باید اهمیت بیشتری به این بخش داده شود.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٣-٠٩-١٣٩٢, ١٢:٣۶

   

پر مبحث ترین ها