پاكسازي جاده اراك و اصفهان از واحدهاي صنعتي
رئيس سازمان صنايع و معادن استان قم گفت: توسعه شهر از لحاظ مسكوني از سمت جاده اراك و اصفهان پيش‌بيني شده است و اين دو منطقه از واحدهاي صنعتي پاكسازي مي‌شوند.

مجيد آور‌ي‌فرد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس ، با اشاره به اهميت سياست‌هاي مكاني و استقرار صنعت در استان اظهار داشت: در حال حاضر صنايع استان در ورودي شهر مستقر هستند كه در سال جديد اجازه و امكان اين امر وجود نخواهد داشت.
وي ادامه داد: استراتژي در اين بخش به اين صورت بوده كه استقرار صنايع كوچك و متوسط در شهرك‌هاي صنعتي باشد و امكان استقرار خارج از شهرك وجود نداشته باشد تا واحدهاي صنعتي در حد امكان در شهرك هاي صنعتي مستقر شوند.
آوري‌فرد خاطرنشان كرد: صنايع بزرگ عملا نمي‌توانند در شهرك‌ها مستقر شود چرا كه زمين، آب، برق و گاز بسياري را طلب مي‌كنند كه با توجه به شرايط و امكانات شهرك امكان‌پذير نيست و در حال حاضر مكان استقرار صنايع بزرگ در مقطع فعلي در نيزار تعريف شده است.
رئيس سازمان صنايع و معادن استان قم با بيان اينكه چند استثنا براي استقرار صنايع در خارج از شهرك‌ها تعريف شده است، تصريح كرد: واحدهاي فرآوري معدني در حاشيه معادن، صنايع تبديلي كشاورزي در كار مزارع و محل توليد، صنايع روستايي در حاشيه روستاها و... از جمله اين استثناها است.
وي خاطرنشان كرد: يكي از بحث‌هاي مطرح در استقرار واحدهاي صنعتي، جابه‌جا كردن واحدهاي صنعتي است، بعضي از واحدهاي صنعتي كه در سطح شهر وجود دارند مزاحمتي از حيث ايجاد آلودگي براي شهروندان ندارند اما با وجود اين امر بحث انتقال به شهرك‌ها مطرح شده است.
آوري‌فرد با بيان اينكه انتقال واحدهاي ورودي شهر و آلاينده در اولويت قرار دارد، تصريح كرد: واحدهاي موجود در جاده اراك و جاده اصفهان از لحاظ جابه‌جايي مكاني اولويت اول هستند چرا كه توسعه شهر از لحاظ مسكوني از سمت جاده اراك و اصفهان پيش‌بيني شده است و اين دو منطقه پاكسازي مي‌شوند.