خواندن قرآن كريم به همراه موسيقی جايز نيست


به گزارش خبرگزاری قرآنی  شعبه حوزه‌های علميه، از جمله سؤالات مورد توجه جامعه قرآنی كه چندی پيش نيز بدان پرداخته شده، بحث همراه كردن موسيقی با قرائت قرآن كريم است. از اين رو استفتائی از آيت‌الله‌العظمی مكارم شيرازی به عمل آمده كه به شرح ذيل است:

متن سؤال

حكم خواندن قرآن كريم به همراه موسيقی چيست؟

پاسخ معظم له

اين كار جايز نيست.