سوال آشنا از منتقدان: جایگزین مذاکره چیست؟

مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور گفت: آنها که زمانی کشور را به گل نشانده‌اند بهتر است در مورد پاسخ‌های جدی به سوالاتی که در مورد عملکرد خودشان وجود دارد اهتمام کنند.

به گزارش ایسنا، حسام‌الدین آشنا در حاشیه‌ی نشست خبری رونمایی از شبکه‌ی مطالعات سیاست‌گذاری عمومی (شمس) و شبکه‌ی اتاق‌های فکر استانی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ی اظهارات رئیس جمهور در خصوص موضوع همه‌پرسی که چندی پیش مطرح شد، گفت: اگر قانون اساسی را خوانده باشید می‌توانید دریافت کنید که بدون توجه به رای دو سوم نمایندگان مجلس نمی‌توانید چیزی را به رفراندوم بگذارید و وقتی از رفراندوم صحبت می‌شود موضوعش اختلاف نظر میان دولت و رئیس جمهور با مجلس نیست. بلکه وحدت نظر میان رئیس جمهور و مجلس و رهبری را مد نظر قرار دارد در جهت این که قانونی را به طور مستقیم از مردم سوال کنند.

وی درخصوص رویکرد دولت در قبال نقدها اظهار کرد: دولت خود را برای نقد‌های صریح و سنگین آماده کرده بخصوص با نگاهی که امروز از ریاست جمهوری دیده می‌شود که طی آن نقدهایی را که بتواند راه حل‌های جایگزین ارائه دهد، مورد استقبال قرار می‌دهد.

وی با بیان این که رئیس جمهور به صراحت میان منتقدین و تخریب‌گران تفکیک قائل می‌شود و از انتقاد کنندگان استقبال می‌کند، گفت: ایشان از تهمت زنندگان، افترا زنندگان و فحاشان تبری می‌جوید و این موضوع صریحی در بیانات رئیس جمهور است.

وی همچنین در پاسخ به کسانی که سیاست خارجی دولت را مورد هجمه قرار می‌دهند، گفت: دوستانی که به سیاست خارجی روحانی انتقاد دارند باید بتوانند راه حل جایگزین مذاکرات را ارائه دهند و اگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند و در دوره‌ی خودشان راه حل جایگزین را امتحان کردند و کشور را به گل نشانده‌اند، بهتر است در مورد پاسخ‌های جدی به سوالاتی که در مورد عملکرد خودشان وجود دارد اهتمام کنند قبل از این که به عینک و کت و قدم زدن ایراد بگیرند.