آستان ها و قرارگاه ها مالیات خواهند داد

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1394، اخذ مالیات از بخش های دیگری از اقتصاد ایران را مصوب کرد.

به گزارش الف، کمیسیون تلفیق در جلسه دیروز 4 دی خود مصوب کرد آستان های مقدس و قرارگاه های سازندگی مشمول مالیات شوند.

بنابراین مصوبه، قرارگاه های سازندگی و آستان های مقدس مکلف می شوند در سال 1394 اظهار نامه مالیاتی درآمدهای سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکت ها و موسسات با فعالیت های اقتصادی خود را تسلیم ادارات مالی کرده و مالیات آن را نیز براساس قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنند.

در مورد آستان ها، تمام آستان ها مکلف به تکمیل اظهارنامه و پرداخت مالیات می شوند و مالیات شرکت ها و موسسات آستان قدس رضوی نیز هر ساله به صورت جمعی خرجی در قالب ردیف های مشخص در بودجه های سالانه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

به نظر می رسد، شرایط تحریم باعث شده است که مجلس و دیگر ساختارهای تصمیم گیر، اصلاحات ساختاری مرتبط با اقتصاد را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

پیشنهاد مذکور که با همکاری نمایندگان و مرکز پژوهش های مجلس تدوین شده بود با رای مناسبی در کمیسیون تلفیق تصویب شد و انتظار می رود در صحن علنی نیز با اقبال نمایندگان مواجه شود.