شکایت جدید علیه مرتضوی در دادسرای کارکنان دولت
پرونده جدیدی به پرونده های سعید مرتضوی دادستان سابق و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی اضافه شد.

مصطفی ترک همدانی یکی از شاکیان مرتضوی در پرونده تخلفات تامین اجتماعی عصر سه شنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه شکایت جدیدی علیه مدیرعامل سابق تامین اجتماعی مطرح کرده است، افزود: وکلای دادگستری در هنگام انجام وظیفه و موضع دفاع از تامینات شغل قضا بهره مند می شوند و هر گونه توهین و تهدید ایشان در حکم تهدید و توهین به مقام قضایی است.

وی ادامه داد: کسانی که قبلا دارای مسوولیت هایی بوده اند و اصولا هر کسی باید هنگام حضور در دادگاه و مواجهه با وکلای دادگستری تشریفات و آداب قانونی را در نظر بگیرید.

ترک همدانی گفت: متاسفانه مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق در آغاز جلسه رسیدگی به اتهامات خویش ( سوم آذر ماه ) واژه هایی را به کار برد که با توجه به سابقه قبلی، حمل بر تهدید و توهین بود لذا به رغم خواسته باطنی ناچار از طرح دعوا در دادسرا از وی شدم که در حال حاضر این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.

یکی از پرونده های سعید مرتضوی مربوط به شکایت اولیا دم سه نفر از کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک است که وی در این خصوص از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. این رای در دیوان عالی کشور بررسی و تایید شد.

از دیگر پرونده های سعید مرتضوی، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست وی بر این سازمان است که مرتضوی آخرین بار سوم آذر ماه در این خصوص در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت حاضر شد و به برخی سئوالات بازپرس پاسخ داد.

فاضل لاریجانی نیز از سعید مرتضوی شکایت کرده است.
شکایت فاضل لاریجانی به دلیل فیلمی است که سال 91 از وی در مجلس شورای اسلامی پخش شد.