عدم اعتماد قلعه نویی به تمرینات کی روش
امیر قلعه نویی از شرایط ملی پوشان تیمش رضایت ندارد و این در حالی است که بارها در طول مسابقات به این موضوع اشاره کرد که مربیان تیم ملی عامل اصلی این اتفاقات هستند.

هر زمانی که بازیکنان تیم استقلال در تمرینات تیم ملی حاضر شدند قلعه نویی از نحوه آمادگی این نفرات ناراضی بوده و به این موضوع اشاره کرده است اما بازیکنان تیم استقلال در اردوی فعلی شش بازیکن هستند و این مسئله قلعه نویی را حساس تر کرده است.
گفتنی است قلعه نویی در طول فصل بارها اعلام کرد که ملی پوشان تیمش ناآماده هستند و این موضوع به ضرر استقلال پیش می رود زیرا مربی تیم می خواهد بازیکنانش را اماده در اختیار داشته باشد.

شایان ذکراست قلعه نویی اعلام کرده است بازیکنان تیمش که در اردوی تیم ملی حضور دارند هربار ناآماده تر از قبل در تمرینات تیمی استقلال حاضر می شوند اما اینبار با تعداد بالای نفرات در تیم ملی شرایط برای قلعه نویی سخت تر می شود و وی معتقد است که با این وضعیت و با تعداد بالای نفرات اینبار آنها با چه شرایطی از تیم ملی خارج شده و راهی تمرینات تیم استقلال می شوند. این موضوع باعث نگرانی شدید قلعه نویی شده است و این مربی نگرانی بسیار زیادی دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران