حوادث رانندگی سال 92 حدود 18 هزار کشته داشت
کمیسیون ایمنی راه های وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که بیشترین کاهش تلفات رانندگی در سال 1392 نسبت به سال قبل از آن مربوط به راه های روستایی بوده است که 26.5 درصد کاهش نشان می دهد.

در جلسه کمیسیون ایمنی راه ها که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، سازمان پزشکی قانونی در مورد تلفات تصادفات رانندگی سال 92 اعلام کرد که در سال گذشته 11 هزار و 566 نفر در محورهای برون شهری(2.1 درصد کاهش نسبت به سال 91)، پنج هزار و 63 نفر در مسیرهای درون شهری(6.3 درصد کاهش نسبت به سال 91)، یک هزار و 296 نفر در مسیرهای خاکی روستایی(26.5 درصد کاهش نسبت به سال 91) و 96 نفر نیز در مسیرهایی نامعلوم جان باخته اند.

بنا بر این گزارش 64.3 درصد کشته های تصادفات مربوط به جاده های برون شهری، 28.1 درصد در راه های درون شهری، 7.2 درصد در جاده های خاکی و روستایی و محل تصادف چهار دهم درصد موارد نامعلوم بوده است.

به گزارش ایرنا، همچنین در سال گذشته استان های فارس با یک هزار و 539 نفر، تهران با یک هزار و 436 نفر و خراسان رضوی با یک هزار و 373 نفر بیشترین و استان های ایلام با 125نفر، کهکیلویه و بویراحمد با 153 و اردبیل با 212 نفر کمترین تعداد کشته های ناشی از حوادث رانندگی را داشته اند.

همچنین اعلام شد: بیشترین افزایش در مرگ های ناشی از حوادث رانندگی در سال92 نسبت به سال قبل از آن در استان های خراسان جنوبی(34 درصد) و هرمزگان(12.5 درصد) و بیشترین کاهش مربوط به استان های قزوین(20.7 درصد) و خراسان شمالی(19.1 درصد) بوده است.

بررسی ها نشان داد که 77.3 درصد از کشته های ناشی از حوادث رانندگی در سال گذشته 13 هزار و 905 مرد و 22.7 درصد معادل 4089 زن بوده اند. همچنین در افراد 18 سال به بالا 73.6 درصد متأهل و 24.9 درصدد مجرد هستند و 1.5 درصد نامشخص هستند.
بنابر این گزارش، در زمان وقوع تصادف 39.3 درصد از افراد راننده وسیله نقلیه، 23.2 درصد عابر پیاده و 35.8 درصد سرنشین یا ترک وسیله نقلیه بوده اند.

همچنین از مجموع تلفات رانندگی سال 1392 که 17 هزار و 994 نفر بوده اند، 23.2 درصد یعنی چهار هزار و 168 نفر عابر پیاده و 21.5 درصد یعنی سه هزار و 863 نفر موتورسیکلت سوار و چهار هزار و 168 نفر سرنشین سواری بودند.

سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در گزارش خود اعلام کرد: در سال 92، 17 هزار و 994 نفر در حوادث رانندگی کشته شده اند، این تعداد نسبت به سال قبل از آن 5.7 درصد کاهش یافته است و بیشترین کاهش در سال گذشته مربوط به تیر ماه(19.2 درصد) و خرداد ماه(12.5 درصد) و بیشترین افزایش مربوط به شهریور ماه(6.6 درصد) بوده است.
همچنین بیشترین کشته های حوادث رانندگی مربوط به شهریور ماه با دو هزار و 205 نفر و پس از آن مهر ماه با یک هزار و 737 نفر و کمترین آن مربوط به دی ماه با یک هزار و 165 نفر بوده است.

بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی از لحاظ سنی 9 درصد افراد فوت شده در حوادث رانندگی سال گذشته 10 سال و کمتر، 5.2 درصد 17-11 سال، 27.4 درصد 29-18 سال، 29.2 درصد 49-30 سال، 29.1 درصد کشته های تصادفات 50 سال به بالا داشته اند.

بنا بر این گزارش نحوه وقوع تصادف 45.3 درصد از افراد متوفی ناشی از برخورد دو وسیله نقلیه، 23.2 درصد ناشی از برخورد وسیله نقلیه به عابر متوفی و 22.6 درصد واژگونی وسیله نقلیه بوده است. خودرو مورد استفاده 39.6 درصد از افراد متوفی خودرو سواری، 21.5 درصد موتورسیکلت، 8.3 درصد وانت بار، 3.5 درصد کامیون، کامیونت و تریلی و 1.8 درصد اتوبوس و مینی بوس بوده است.
همچنین بر اساس این آمار چهار هزار و 168 نفر از متوفیان تصادفات (23.2 درصد) عابر پیاده و سه هزار و 863 نفر (21.5 درصد) موتورسیکلت سوار بودند.

بر اساس این آمار سازمان پزشکی قانونی همچنین خودرو درگیر با خودرو و یا عابر پیاده متوفی در 32.3 درصد موارد خودرو سواری، 17.6 درصد کامیون، کامیونت و تریلی، 9.8 درصد وانت بار، 4.5 درصد موتورسیکلت و 2.9 درصد اتوبوس و مینی بوس بوده است.

در جلسه کمیسیون ایمنی راه ها تصریح شد: علت اصلی مرگ 51.3 درصد از افراد ضربه به سر، 23.8 درصد شکستگی های متعدد، 8.3 درصد به دلیل خونریزی و 10.8 درصد به دلیل علل اشتراکی (موارد دارای بیش از یک علت)، 1.6 درصد سوختگی، سه دهم درصد نرسیدن اکسیژن، 3.8 درصد سایر موارد بوده است.
همچنین محل فوت 51.3 درصد از افراد در محل حادثه، 7.8 درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت 39.1 درصد از افراد در بیمارستان بوده است.