محقق داماد: جامعه به کجا رسیده که بر سر یک تصادف سـاده هفت تیرکشی می شود
مراسم تجلیل از دکتر رضا داوری اردکانی که با حضور وزیر ارشاد ،وزیر آموزش و پرورش ،محمدرضا عارف و آیت الله مصطفی محقق داماد برگزار شد با حاشیه‌های جالبی همراه بود.
‫به گزارش سفیر، آیت الله محقق داماد در سخنرانی خود با اشاره به حضور وزیر ارشاد در جلسه وی را آقازاده خطاب کرد و گفت:آقازاده محترم جناب وزیر ارشاد، در فرهنگ مملکت حداقل کاری کنید حکومت مردم بر مردم در این حوزه نمایان شود.
‫محقق داماد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ناهنجاری های اجتماعی گریزی زد و بدون اشاره مستقیم به حادثه هفت تیر کشی یکی از مداحان گفت:«چرا باید جامعه بگونه ای شود که وقتی آیینه دو ماشین به هم برخورد می‌کند هفت تیر کشی در خیابان رخ دهد.»