رئیس جمهور ایران آماج حملات اعراب به دلیل استفاده از واژه خلیج فارس
بی بی سی در گزارشی تحت عنوان" رئیس جمهور ایران آماج حملات بر سر خلیج فارس" نوشت: توییتی در صفحه ی منتسب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران منجر به جنجال در جهان عرب شده است. او در این توییت از واژه "خلیج فارس" استفاده کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل سایت خبری تیک Tik.ir، بی بی سی در ادامه با طرح این سئولا آورده است: در این نام چه چیز نهفته است؟ بسیار.

روز شنبه توییتی در صفحه ی منتسب به رئیس جمهور ایران در توییتر منتشر شد که گفته بود او به بندر عسلویه خلیج فارس رسیده است.

این مسئله در جهان عرب مورد توجه قرار گرفت. یکی از کاربران در صفحه ی توییتر روحانی نوشت: آقای رئیس جمهور خلیج ع ر ب ی.

توییت دیگری نیز اینگونه به رئیس جمهور ایران انتقاد کرده و نوشته است: همچنان خلیج ع ر ب ی نام دارد.

به گزارش سرویس بین الملل سایت خبری تیک، ایرانیان نیز در پاسخ به اعراب سرعت عمل زیادی داشتند و به گروه کارنشاسان سازمان ملل اشاره کردند که در سال 2006 نتیجه گرفتند که باید از واژه خلیج فارس استفاده شود.

دوره ای در سال 2012، گوگل مپ هیچ گونه نامی برای این دریا قرار نمی داد و همین مسئله منجر به راه اندازی طومار انلاین ایرانیان و صفحه ای در فیس بوک شد. در نهایت گوگل اعلام کرد که این خلیج ، خلیج فارس است البته در پرانتزی در کنار این واژه نوشته شده است: به عنوان خلیج ع ر ب ی نیز شناخته می شود.

شاید بزرگترین جنجال در این موضوع در سال 2004 بوجود امد که نشنال جغرافیا از خلیج ع ر ب ی به عنوان نامی جایگزین در اطلس استفاده کرد.

در آن زمان، ویلاگ نویسان ایرانی بمب گوگلی راه اندازی کردند که براساس آن هرگاه واژه ی خلیج ع ر ب ی جستجو می شد پیغام Error ظاهر می شد.

اخیرا نیز گروهی از هیات های کشورهای عربی از جلسه ناتو به دلیل استفاده از واژه خلیج فارس خارج شدند.

عبدالخالق عبدالله استاد علوم سیاسی دانشگاه امارات می گوید: ما خلیج ع ر ب ی را ترجیح می دهیم.

وی می افزاید: این واژه در کتاب های درسی و به صورت رایج در میان اعراب استفاده می شد.

این استاد علوم سیاسی ادامه داد: اگر ایران می خواهد آن را خلیج فارس بنامید اشکال ندارد اما این نباید ما را محدود کند.

به گزارش سرویس بین الملل سایت خبری تیک Tik.ir، وی گفت: از این منطقه به عنوان خلیج یاد می شود . حتی بی بی سی اینگونه بدان اشاره دارد.این یک مصالحه است اما توسط هیچیک از طرفین پذیرفته شده نیست.

در صفحه ی توییتر روحانی درگیری زیادی میان کاربران ایرانی و عرب به راه افتاده است. متاسفانه در این درگیری های لفظی، کاربران اقدام به فحاشی به یکدیگر کرده اند.