کاریکاتور: ضرغامی و افتتاحیه جام جهانی
بازی های افتتاحیه جام جهانی از دو ویژه برنامه ورزشی از دو شبکه سراسری سیمای ملی به طور همزمان پخش می‌شود.
کاریکاتور: ضرغامی و افتتاحیه جام جهانی