شيوه پرداخت يارانه مطبوعات تغيير مي‌کند
معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: تمام کشورهاي دنيا در حوزه فرهنگ يارانه پرداخت مي‌کنند، اما شيوه آن متفاوت است که ارشاد نيز به دنبال اصلاح نحوه پرداخت يارانه‌ها است.

به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد حسين انتظامي در جلسه هم‌انديشي با مديران و اصحاب رسانه خراسان رضوي اظهار کرد: يکي از برنامه‌هايي که در اولويت داريم نوسازي جامعه مطبوعاتي است که در اين زمينه وجوه مختلفي مانند اصلاح ساختار و روش با توجه به اقتضائات روز وجود دارد.وي با اشاره به اينکه در همين رابطه قرار است لايحه تشکيل نظام صنفي مطبوعات تا آخر سال جاري به مجلس تقديم شود، افزود: توانمندسازي جامعه مطبوعاتي از ديگر برنامه‌هاي اين معاونت است.

وي با بيان اينکه يکي ديگر از برنامه‌هاي معاونت مطبوعاتي توانمندسازي حرفه‌اي است، افزود: در حال حاضر 6 هزار نشريه ثبت ‌شده داريم اما نيمي از آنها منتشر نمي‌شوند که نشان دهنده برنامه‌ريزي‌هاي غلط در گذشته بوده است.

انتظامي از راه‌اندازي سيستم ثبت‌‌نام و تقاضاي الکترونيک درآينده‌اي نزديک خبر داد و با اشاره به فعاليت خانه‌‎هاي مطبوعات تصريح کرد: خانه‌هاي مطبوعات بايد به قوت خود باقي بماند.وي در مورد روند توزيع آگهي‌هاي دولتي با اشاره به اينکه از اين به بعد آگهي‌هاي دولتي به هفته‌‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها نيز داده مي‌شود، گفت: تعرفه‌گذاري و نظارت بر نحوه توزيع بر عهده معاونت است.