وحدت رهبرمعظم انقلاب وآقای هاشمی رفسنجانی همیشگی است
آیت الله محی الدین حائری شیرازی نماینده مجلس خبرگان رهبری در استان فارس گفت: وحدت فکری و کارکردی رهبرمعظم انقلاب وآقای هاشمی رفسنجانی همیشگی است.

نماینده مجلس خبرگان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت:به عنوان یک طلبه و روحانی نمی پذیرم که بین این دو بزرگوار اختلافی باشد.

آیت الله حائری شیرازی گفت:این دو بزرگوار هر گاه دست در دست هم دارند همه کارها با همدلی انجام می گیرد و اگر اختلاف نظری هم داشته باشند اختلافات سطحی است اما من وجود همان اختلافات سطحی را هم قبول ندارم.

وی ادامه داد : مردم همیشه دوست دارند آقای هاشمی و رهبر معظم انقلاب را با هم و در کنار هم ببینند این موارد اعتماد مردم به نظام اسلامی را افزایش می دهد.

آیت الله حائری شیرازی گفت : بیان دیدگاه های واقعگرایانه از زبان رهبر معظم انقلاب و بیان دیدگاه های آرمانگرایانه از زبان آقای هاشمی رفسنجانی همیشه امید بخش و وحدت آفرین بوده است و نظام اسلامی را در مقابل توطئه ها و بدخواهی ها حفظ کرده است.