پخش «مختارنامه» به پس از نوروز موكول مي‌شود

به گزارش  ايسنا، در قسمت 25 که مخاطبان در آخرين جمعه سال 1389 شاهد نمايش آن خواهند بود، توطئه اشقياء به سرکردگي شمر و شبث عليه مختار به تصوير کشيده مي‌شود. يکي از مهم‌ترين دلايل شکل‌گيري اين توطئه اين است که مختار توجه زيادي به ايراني‌ها دارد و به دستور او سهم عرب و عجم از غنائم و بيت‌المال يکسان شده است اما اشقياء تحمل چنين عدالتي را ندارند و به همين دليل تصميم مي‌گيرند با تدارک جنگ عليه مختار، حقوق از دست رفته خود را دوباره به دست بياورند.

روابط عمومي اين سريال تلويزيوني گزارش داد: همزمان با آغاز شکل‌گيري اين توطئه، مختار دستور مي‌دهد تا زنان و خانواده فرماندهان قيام به داخل کاخ دارالعماره بيايند تا از حمله احتمالي اشقياء در امان باشند. اين موضوع نيز سبب اتفاق‌ها و کشمکش‌هاي جالبي در کاخ مي‌شود. از ديگر وقايعي که مخاطبان در اين قسمت شاهد آن خواهند بود، نبرد سپاه مختار به فرماندهي «يزيد بن انس» با سپاه شام است.