سازمان كنفرانس اسلامي از موضع انفعال خارج شود
 استاد حوزه علميه قم با صدور بيانيه‌اي خواستار اقدام عملي سازمان كنفرانس اسلامي و ديگر نهادها در برابر جنايات بحرين شد.
 در پيام آيت‌الله سيد محمد علوي گرگاني آمده است: تجاوز برخي دولت‌هاي عربي دست نشانده به ملت مظلوم بحرين و كشتار مردم توسط دولت بحرين و برخي مزدوران نشان دهنده ترس و وحشت آنان از بيداري ملت‌ها در مقابل ظلم آنان است.
در ادامه اين پيام تصريح شده است: اينجانب اين تجاوز و كشتار غيرانساني را شديدا محكوم مي‌كنم و در درجه اول از علماي اسلامي مي‌خواهمن در مقابل ظلم سكوت نكنند و تعجب مي‌كنم از برخي به ظاهر عالمان وهابي كه به دستوران قرآن و حكم وجدان خود پشت كرده‌اند و به جاي حمايت از مظلوم، از ظالم پشتيباني مي‌كنند.
در بخش ديگري از اين پيام آمده است: از تمام سازمان‌هاي جهاني به ويژه سازمان كنفرانس اسلامي مي‌خواهم كه از حالت انفعال خارج شده و موضع‌گيري عملي و قاطع در اين زمينه داشته باشد، به اميد روزي كه فرج فرا رسد و حكومت الهي بر تمام عالم تسلط پيدا كند.