پرونده 3 نماینده مجلس هشتم در دادگاه
سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران از ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم به دادگاه خبر داد.

قاضی افتخاری در گفتگو با مهر در این باره گفت: پرونده سه نماینده مجلس هشتم که در ماجرای فساد سه هزار میلیاردی برای آنها کیفرخواست صادر شده بود، برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده است.

وی افزود: این پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده و در حال رسیدگی است .

این پرونده در حالی برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده است که تاکنون به اتهامات 55 متهم این پرونده بزرگ رسیدگی شده است. حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده نیز تائید و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است.

بر اساس تبصره ماده 4قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي81 تنها دادگاه کيفري استان تهران صلاحيت رسيدگي به جرائم برخي از اشخاص را دارد.

در اين باره بخش دوم تبصره ماده 4 مي گويد: رسيدگي به کليه اتهامات اعضاء تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران روساي سه قوه، سفراء، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران کل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران مي باشد به استثناء مواردي که در صلاحيت ساير مراجع قضائي است.