پراید 17.5 میلیون تومانی!
با مطرح شدن بحث تعیین قیمت خودروهای داخلی بر اساس ارز مبادله ای از سوی رئیس جمهور، بازار خودرو هر روز قیمت های جدیدی به خود می بیند. خودرو سازان در واکنش به این تصمیم و پیش از اعلام رسمی آن سایت های فروش خود را به طور موقت بسته و از عرضه محصولات خود خودداری می کنند. بر اساس آمار شرکت سایپا تولید محصولات خود را در 9 ماهه اول سال 52 درصد کاهش داده است.

در حالی که قیمت رسمی انواع محصولات سایپا 111 کمتر از 12 میلیون تومان اعلام شده است اما در هفته گذشته با یک افزایش 500 تا 700 هزار تومان به حدود 15 میلیون تومان رسید. با آغاز هفته بار دیگر قیمت ها رکوردهای پیشین خود را شکستند و این بار بسیاری از خبرگزاری ها از قیمت 16 میلیون تومانی این محصول شرکت سایپا خبر داده اند.

این در حالی است که در حاشیه بازار زمزمه هایی از قیمت 17.5 میلون تومانی برای سایپا 111 صفر کیلومتر نیز به گوش می رسد. خبرنگار فرارو با تماس با برخی آگهی های روزنامه در خصوص فروش خودرو درستی این شایعات را بررسی کرده است.

در یک مورد سایپا 111 نوک مدادی رنگ به رقمی بالغ بر 17.5 میلیون تومان قیمت گذاری شده و در مورد دیگر خودرو ای با همین مشخصات به قیمت 17 میلیون تومان به فروش رسیده است. جالب این است که این قیمت گذاری در حالی انجام می شود که افرادی به خرید این خودرو مبادرت می ورزند!

کارشناسان اقتصادی بر این باور اند که مسئولان امر با نظارت بیشتر بر تولید و عرضه خودرو از افزایش حبابی قیمت در این بازار جلوگیری کنند.