فرمانده نيروي دريايي: دشمن را در میدان تحریمها شکست دادیم
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اقتدار و آمادگی ناوگان نیروی دریایی ایران گفت: با وجود تحریمهای دشمن امروز ناوگان نیروی دریایی ایران یکی از قدرتمندترین نیروهای منطقه و در حال پیشرفت است.

به گزارش مهر، سردار حبیب الله سیاری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در سیرجان گفت: امروز نیروی دریایی ایران با اتکا به توانمندیهای بومی و تخصص داخلی در اوج آمادگی قرار دارد و این روند همچنان در حال توسعه است.

وی افزود: دشمن با تحریم قصد دارد جلوی پیشرفتهای کشور را بگیرد اما این تحریمها در حال شکست خوردن است زیرا امروز ما نیازمان را با اتکا به توان داخلی براورده می کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ادامه داد: دشمن قصد داشت تهدید ایجاد کند اما این تهدیدها برای ایران تبدیل به فرصتی برای تولید ملی و تبلور استعدادهای شده است.

وی افزود: هم اکنون نیروی دریایی تحریمها را دور زده است که رمز این مسئله اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه ایرانی و نیروی کار بومی است که خوشبختانه ایران سرشار از این شاخصها است.

سردار سیاری ادامه داد: آب اندازی ناوشکن سمند و زیر دریایی طارق از جمله این دستاوردها است و اوج استعدادهای ایرانی را نشان می دهد.
وی اطمینان داد که نیروی دریایی در انجام طرحهای تولید و تعمیرات هیچ وابستگی ندارد و نیازها با توجه به توانمندیهای موجود رفع می شود.