تولید 200 هزار تنی تن ماهیان در سال 91

رئیس سازمان شیلات با اعلام اینکه تولید تن ماهیان در سال جاری به 200 هزارتن خواهد رسید، از کاهش 10 هزارتنی واردات تن ماهیان نسبت به سال گذشته خبر داد.

غلامرضا رازقی در گفتگو با مهر درخصوص میزان تولید تن ماهیان درکشور عنوان کرد: درسال گذشته درحدود 30 هزارتن افزایش تولید تن ماهیان نسبت به سال 89 داشته ایم به طوریکه میزان تولیداتمان از 139 هزارتن در سال 89 به 170 هزارتن در سال 90 رسید و امسال پیش بینی می کنیم این میزان به 200 هزارتن برسد.

وی درخصوص میزان واردات تن ماهیان در 2 سال گذشته نیزگفت: درسال 89 درحدود 60 هزارتن، درسال 90 در حدود 40 هزارتن واردات تن ماهیان به کشور داشته ایم که با برنامه ریزی انجام شده امسال این رقم به حدود 30 هزارتن کاهش خواهد یافت.

این مقام مسئول اضافه کرد: با توجه به ظرفیت کارخانه های کنسرو سازی کشور سالیانه درحدود 230 هزارتن به تن ماهیان برای تولید کنسرو ماهی نیاز داریم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به روند فعلی در جهت افزایش بهره برداری تن ماهیان از دریای عمان و اقیانوس هند پیش بینی می شود که در سالهای پایانی برنامه پنجم توسعه نه تنها به واردات تن ماهیان نیاز نداشته باشیم، بلکه بتوانیم تولید مازاد برمصرف داخلی را به کشورهای دیگر صادر کنیم.