تا سال 2014 نباید نسبت به رشد اقتصادی اسپانیا امیدوار بود
موسسه رتبه بندی فیچ روز گذشته تاکید کرد که تا سال 2014 نباید نسبت به رشد اقتصادی اسپانیا امیدوار بود.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، بر اساس پیش بینی موسسه فیچ رشد اقتصادی اسپانیا در سال 2012، 1.9 درصد کاهش می یابد و در سال 2013 نیز همین وضعیت ادامه می یابد و میزان رشد تولید داخلی 0.5 درصد کاهش خواهد یافت.

البته پیش بینی می شود که در سال 2014 شاهد رشد اقتصادی 0.8 درصدی در اسپانیا باشیم. فیچ این پیش بینی را بر اساس اوضاع مسکن و بانکداری در این کشور بحران زده کرده است.

در همین حال آسوشیتدپرس با پرداختن به موضوع بحران اقتصادی اروپا و تقاضای اسپانیا برای دریافت کمک مالی، نجات اقتصاد این کشور از شرایطی فعلی را نیازمند اختصاص 125 میلیارد دلار کمک به اسپانیایی ها اعلام کرده است.

اسپانیا تبدیل به چهارمین کشوری شده که از اروپا تقاضای دریافت کمک مالی برای نجات بانک های خود از ورشکستگی را کرده است.