ونزوئلا با کمک ایران پهپاد تولید می کند

رئیس جمهور ونزوئلا در سخنانی اعلام کرد که کشورش با کمک جمهوری اسلامی ایران، هواپیمای بدون سرنشین تولید می کند.

به گزارش رویترز، هوگو چاوز اعلام کرد : کشورش در قالب همکاریهای نظامی، با کمک جمهوری اسلامی ایران و دیگر همپیمانان ونزوئلا، پهپاد تولید می‌ کند.

چاوز در گفتگو با رسانه های اسپانیایی زبان با اشاره به طرح تحقیق درباره تولید پهپاد در ونزوئلا، گفت : البته ما مشغول این کار هستیم.

رئیس جمهوری ونزوئلا در ادامه افزود: ما این کار را با کمک کشورهایی از جمله چین، روسیه، ایران و دیگر کشورهای همپیمان انجام می دهیم.

یک افسر ارتش ونزوئلا که به همراه هوگو چاوز در گفتگوی مطبوعاتی حضور داشت، با اشاره به پروژه های در دست انجام ونزوئلا از جمله تولید پهپاد، و کارخانه اسلحه و مهمات سازی در کشورش اعلام کرد: این ادوات همه در ونزوئلا و با نظارت مهندسان نظامی خودمان که درایران آموزش دیده‌اند ساخته شده‌ اند.