معرفی رانندگان فاقد گواهینامه به مراجع قضایی
در صورتی که راننده هنگام انتقال در صحنه حاضر شود ماموران موظف هستند پس از اعمال قانون، خودرو را به راننده تحویل دهند. البته در صورت هزینه حمل و نقل راننده موظف به پرداخت ان است.

به گزارش مهر، رئیس پلیس ترافیک شهری، از معرفی افرادی که بدون گواهینامه رانندگی می کنند به مراجع قضایی خبر داد.

سرهنگ محسن مهرایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: براساس قانون افرادی که بدون گواهینامه رانندگی می کنند در صورت شناسایی توسط ماموران پلیس راهور به مراجع قضایی معرفی می شوند. همچنین رانندگانی که هنگام تردد با خودرو گواهینامه به همراه نداشته باشند جریمه خواهند شد.

وی در خصوص انتقال خودروهای توقیفی به پارکینگ گفت: در صورتی که راننده هنگام انتقال در صحنه حاضر شود ماموران موظف هستند پس از اعمال قانون، خودرو را به راننده تحویل دهند. البته در صورت هزینه حمل و نقل راننده موظف به پرداخت ان است.

رئیس پلیس ترافیک شهری با اعلام اینکه جلسات ساماندهی سرویس مدارس برای سال تحصیلی 91-92 بزودی آغاز می شود، گفت: خوشبختانه در سال تحصیلی جاری هیچ تصادف منجر به مرگ در سرویس مدارس رخ نداد و با نظارت پلیس آمار تخلفات این گروه کاهش یافته است.