تعداد آنتنهای تلفن همراه در قم دو برابر شده است

مدیر عامل شرکت مخابرات استان قم از افزایش دو برابری تعداد آنتن‌های BTS تلفن همراه استان قم در چهار سال گذشته خبر داد.
محمدرضا زهره‌وند بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران توجه به افزایش کیفیت تلفنهای همراه در استان قم و آنتن دهی مناسب این وسیله مهم ارتباطی را در مناطق مختلف مورد توجه قرار داد و گفت: در چهار سال گذشته تعداد آنتن‌های BTS تلفن همراه در استان قم به 2 برابر افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: تا پایان سال 1385 یکصد و پنجاه و هشت دستگاه آنتن BTS در استان قم نصب بود، در حالیکه هم اکنون به 309 دستگاه رسیده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم با اشاره به آمار BTS های منصوبه در چند سال گذشته گفت: BTS های استان در پایان سال 1385، 158 دستگاه ، در سال گذشته 298 دستگاه بوده و امسال به 309 دستگاه رسیده است.

زهره وند خاطرنشان کرد: با توجه به همین فعالیت‌ها، استان قم در زمینه کیفت تلفن همراه در سالهای اخیر جزء نخستین استانهای بر‌تر کشور به شمار می‌رود.