تعامل اصولگرایان افزایش یافته است
يك نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي گفت: اهتمام جامعتين براي انسجام اصولگرايان ثمرات فراتر از تاثير بر انتخابات مجلس خواهد داشت.

رضا طلايي‌نيك در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: رويكرد اخير جامعتين براي انسجام بخشي به اصولگرايان در تاثيرگذاري اين جريان بر مسائل داخلي و خارجي كشور تعيين كننده است.

وي افزود: انسجام بيشتر اصولگرايان براي ايستادگي ملي در برابر فشارهاي خارجي و فتنه‌هاي داخلي و حمايت از دولت در برنامه‌هاي ملي مانند هدفمندسازي يارانه‌ها و نيز هم‌افزايي كمي و كيفي در انتخابات مجلس بسيار موثر است.

وي با بيان اين‌كه «با اهتمام جامعتين و نشست اخير با اصولگرايان زمينه تعامل و انسجام اصولگرايان افزايش يافته است» تصريح كرد: با ادامه نقش‌آفريني جامعتين و تحكيم انسجام اصولگرايان بسياري از مطالبات مردم و ضرورت حمايت از دولت و ناكام‌تر شدن فتنه‌ها و توطئه‌ها بر مبناي رهنمودهاي رهبر انقلاب محقق خواهد شد.

اين فعال سياسي با بيان اين‌كه «برخي سوءتفاهم‌ها، كم‌كاري‌ها و افراط و تفريط‌ها بين اصولگرايان با نقش محوري جامعتين در نهادمند كردن رويكردهاي فكري، سياسي و همكاري‌هاي تشكيلاتي و انتخاباتي اصولگرايان قابل تحقق است» ‌گفت: جامعتين در جايگاه راهبردي اصولگرايان مي‌توانند به تقويت تشكل‌ها و جريانات اصولگرا و تحكيم لايحه‌هاي اجتماعي كمك كنند.

وي با اشاره به اين‌كه «به جاي توقع از جامعتين براي ورود به عرصه‌هاي رقابتي و اجرايي بايد از نقش جامعتين در شفاف‌سازي، نظارت و راهبري همه تشكل‌ها و گروه‌هاي اصولگرا استفاده كرد» خاطرنشان كرد: سطح نقش‌آفريني جامعتين فراتر از احزاب و تشكل‌ها و ساير شخصيت‌هاي اصولگراست.

وي با بيان اين‌كه «موفقيت دولت دهم و مجلس هشتم و انسجام اصولگرايان با محوريت جامعتين در يك سال آينده پيروزي‌هاي بعدي اصولگرايان را تضمين خواهد كرد» گفت: لذا بايد عملكرد يك سال آينده دولت و مجلس و انسجام اصولگرايان با محوريت جامعتين براي گسترش حمايت‌هاي مردمي در انتخابات آينده جهت‌گيري شود.
وي با تاكيد بر اين‌كه «بايد ميان كم كاري و خطاها و انصراف از اصولگرايي تمايز قائل شد» گفت: تعامل اصولگرايان با محوريت جامعتين رفتارها و مواضع اصولگرايانه در كشور را گسترش مي‌دهد.

وي افزود: علاوه بر گسترش چتر سياسي اصولگرايان با اهتمام جامعتين و پشتوانه روحانيت و انسجام اين جريان، فضاي اصولگرايي در افكار و رفتارها و هنجارهاي اجتماعي و ملي نيز توسعه مي‌يابد؛ لذا تاثير انسجام اصولگرايان و محوريت روحانيت علاوه بر تقويت تشكل‌ها به تفكر اصولگرايي عمق و گسترش مي‌دهد.

اين نماينده سابق مجلس تصريح كرد: گسترده شدن فكر سياسي و اجتماعي و چتر اصولگرايي از دستاوردهاي طبيعي انسجام اصولگرايان و ارتقاء عملكرد‌ها و غني‌سازي مواضع با محوريت روحانيت خواهد بود.