نامزدي كه بيشترين رای در نشست اول جمنا آوردند: رييسی،فتاح، قاليباف، زاكانی و حاجی بابايی

۵ نامزد نهایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی مشخص شدند.

به گزارش «انتخاب»، در مجمع اول، 2133 تعرفه مصرف شد. از این میزان، 1916 تعرفه سالم و 217 تعرفه باطله بود. علت وجود 217 تعرفه باطله هم این بود که مطابق قاعده اعلام شده در مجمع اول، تعرفه هایی که حاوی نام کمتر یا بیشتر از 10 کاندیدا بود باطله محسوب گردید و شمارش نشد.

پس از توزیع تعرفه ها، رای گیری، و شمارش آرا، نتایج زیر، به ترتیب اکثریت آرا، حاصل شد: