اتصال صد هزار مدرسه به شبکه ملی اینترنت
مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ایران گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده 100 هزار مدرسه فیزیکی تا پایان برنامه پنجم توسعه به شبکه ملی اینترنت یا همان اینترانت داخلی متصل خواهند شد.
سعید مهدیون از پیشرفت مثبت پروژه اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات طبق زمان بندی های انجام شده خبرداد و گفت: طبق برنامه ریزی های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرار است در هر فاز این طرح 20 هزار مدرسه کشور تحت پوشش این شبکه قرار گیرند.
وی با بیان اینکه شبکه ملی اینترنت تمامی نیازهای مدارس به اینترنت را تامین خواهد کرد، ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه ای برای اتصال مدارس به شبکه اینترنت جهانی ندارد و لزوما نیز نیازی به اتصال مدارس به شبکه جهانی اینترنت به صورت مستقیم وجود ندارد.
به گفته مهدیون هم اکنون طرح اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترانت ملی در دست انجام است که این شبکه می تواند تمامی نیازها را پاسخ دهد.
به این ترتیب دسترسی لازم به اطلاعات و کاربردهای مورد استفاده آن از طریق شبکه ملی اینترنت ممکن می شود و دیگر نیازی نیست که مدارس به صورت مستقیم به شبکه اینترنت متصل شوند.
مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه این شبکه برای پاسخگویی به نیاز کادر آموزشی و محصلان در مدارس در نظر گرفته شده، ادامه داد: با اتصال مدارس به شبکه ملی اینترنت، امکان ارایه دروس الکترونیکی و ایجاد مدارس هوشمند فراهم شده و برنامه هایی از سوی وزارت آموزش و پرورش برای کاربردی شدن در این شبکه تدوین خواهد شد.
وی با بیان اینکه ابزارهای فنی این طرح آماده اجرا است، اضافه کرد: بخشی از دسترسی اینترنت از طریق شبکه رشد که مسوولیت آن برعهده آموزش و پرورش است نیز تامین می شود.