طرح ریشه زن افقی فرش دستباف توسط مخترع قمی اجرا شد
طرح ریشه زن افقی فرش دستباف توسط یک مخترع قمی تهیه و اجرا شد.
مجید جهانی مخترع طرح در خصوص ویژگی‌های این طرح گفت: در بافت فرش به صورت متداول و سنتی بافنده یک ریشه از فرش را تک تک گرفته و با عبور دادن الیاف از لابلای چله ها عمل بافت انجام می‌داد که در این طرح به تعداد ریشه های عرضی فرش ابزار خاصی تعبیه شده که با عبور دادن الیاف ازاین ابزار عمل بافت یک رج از فرش همزمان و یک جا در مدت زمان بسیار کمتر انجام می شود.

وی ادامه داد: در این طرح عنصر نیروی انسانی از چرخه تولید حذف نمی‌شود بلکه روش بافت مدیریت و ابزار بافت بهینه می‌شود.

مجری این طرح در خصوص مزایای این اختراع گفت: افزایش سرعت بافت فرش دستباف موجب افزایش سرعت روال تولید و خواب کمتر سرمایه و کاهش قیمت تمام شده محصول می‌شود و این به معنی افزایش توان رقابتی فرش ایران در بازار بین الملل خواهد بود.

این مبتکر قمی ادامه داد: این روش یک طرح اشتغالزای بسیار منحصر به فرد است و این کارآفرینی می‌تواند به دو صورت متمرکز و غیر متمرکز انجام شود.

امکان بافت همزمان 20 فرش هم اندازه

وی افزود: در این روش هر رج ظرف مدت سه دقیقه بافته می‌شود و امکان بافت 20 فرش به صورت همزمان در یک سایز وجود دارد.

جهانی در پایان تصریح کرد: در این روش 720 گره همزمان زده می‌شود و سرعت بافت حدود هفت برابر می‌شود.