ايجاد بخش توسعه و تحقيق در واحدهاي صنعتي در قم
رئيس سازمان صنايع و معادن استان قم گفت: بخش توسعه و تحقيق در واحدهاي صنعتي قم به منظور ارتقاي مديريت ايجاد مي‌شود.

مجيد آوري‌فرد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس ، با اشاره به اهميت بحث آموزش در بخش صنعت و معدن اظهار داشت: مديران و كارشناسان واحدهاي صنعتي و معدني براي ارتقا از وضعيت موجود نياز به آموزش دارند.
وي ادامه داد: 30 سمينار آموزشي ويژه مديران و كارشناسان بخش صنعت سال گذشته برگزار شد و مباحثي مانند ارتقاي مديريت علمي و ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه جزو برنامه‌ها بوده است.
رئيس سازمان صنايع و معادن استان قم بيان داشت: سال گذشته در برخي واحدهاي صنعتي بخش آرندي (تحقيق و توسعه) راه‌اندازي شد كه اين ميزان در سال جاري افزايش خواهد يافت.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به طرح آمايش استان اشاره كرد و عنوان داشت: در كل كشور مطالعاتي صورت گرفته است كه براساس آن مشخص شده است كه چه صنايعي در كشور نياز است و اين صنايع در كدام استان‌ها بايد مستقر شوند تا توازن سرمايه‌گذاري در كشور ايجاد شود.
آوري‌فرد ابراز داشت: براساس طرح آمايش در استان قم 30 طرح صنعتي با 600 ميليارد تومان تسهيلات بانكي شكل خواهد گرفت.
وي تصريح كرد: از اين طرح‌ها برخي وارد سيستم بانكي شده و تسهيلاتي دريافت كردند و تعدادي در حال دريافت و برخي در نوبت هستند.
رئيس سازمان صنايع و معادن استان قم با اشاره به محدوديت منابع مالي گفت: صندوق توسعه ملي بايد به اجرايي شدن اين طرح‌ها كمك كرده و تسهيلات ارائه دهد.
وي خاطرنشان كرد: اين طرح‌ها با تكنولوژي بالا هستند و سرمايه‌گذاري بر روي آنها بزرگ است.