سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

رشد اقتصادی منفی ۵.۴ درصدی تایید شد

طبق گزارش ارائه شده از مرکز آمار ایران در 21 سال گذشته علاوه بر سال گذشته تنها در سال 76 نرخ رشد اقتصادی کشور در بخش محصول ناخاص داخلی به قیمت بازار به منفی 16 صدم درصد رسیده بود.
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال گذشته را منفی 5.4 و با نفت را منفی 3.1 درصد اعلام و جدول مقایسه ای عملکرد دولت های سازندگی، دولت اصلاحات و دولت مهرورزی را منتشر کرد.

مرکز آمار ایران با ارائه گزارش 21 ساله وضعیت رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت و بدون نفت اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور در بخش محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال گذشته منفی 5.4 درصد و محصول تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار منفی 3.1 درصد بوده است.

بر اساس این گزارش نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 90 به میزان 3.2 درصد و در بخش محصول ناخالص داخلی بدون نفت 3.4 درصد بوده است. همچنین در سال 89 محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار 6.38 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت 7.12 درصد به قیمت بازار بوده است.

طبق گزارش ارائه شده از مرکز آمار ایران در 21 سال گذشته علاوه بر سال گذشته تنها در سال 76 نرخ رشد اقتصادی کشور در بخش محصول ناخاص داخلی به قیمت بازار به منفی 16 صدم درصد رسیده بود.

بهترین رشد اقتصادی کشور به میزان 8.75 درصد در سال 81 بدست آمده و متعاقب آن رشد اقتصادی در محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار نیز در همین سال 10.13 درصد بوده است.

رشد اقتصادی منفی ۵.۴ درصدی تایید شد
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢۴-٠۶-١٣٩٢, ١۵:٣۶

   

پر مبحث ترین ها