19دی آنلاین / fa 19دی آنلاین, روزنامه 19دی, مطالب طنز, طنز سیاسی