سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

ورود پناهندگان سوری به اردن +تصاویر

افراد کهنسال اغلب آخرین کسانی هستند که به مرز می رسند و اردن پزشکانی را در مرز مستقر کرده تا به کسانی که آسیب پذیری بالایی دارند کمک کنند.‬ ‫کودکان پس از رسیدن به کمپ اصلی از دیدن زمین بازی مسرور هستند، با این حال مجبور هستند که 400 کیلومتر با خودرو بروند تا به کمپ پناهندگان "زاتاری" برسند.‬

گزیده ها