سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

صاحب تفسیر ارزشمند کوثر:

مترجم قرآن مفسر هم باید باشد

دانستن دو زبان مبدا و مقصد اولین شرط و شرط لازم برای ترجمه قرآن است اما شرط کافی نیست؛ شرط اساسی دیگر برای ترجمه مطلوب این است که مترجم باید مفسر قرآن باشد.
صاحب تفسیر ارزشمند کوثر تأکید کرد: مترجم قرآن کریم باید مفسر قرآن هم باشد یا حداقل با آن آشنا باشد تا بتواند ترجمه موفقی داشته باشد.

 آیت الله یعقوب جعفری، شامگاه پنج شنبه در اولین همایش مترجمان قرآن کریم به فارسی در قم اظهار داشت: مترجم باید به دو زبان مبدا و مقصد برای ترجمه قرآن کریم به فارسی آشنا و مهارتهای لازم را در این زمینه داشته باشد.

دانستن زبان مبدا و مقصد؛ شرط لازم برای ترجمه

وی ابراز داشت: دانستن دو زبان مبدا و مقصد اولین شرط و شرط لازم برای ترجمه قرآن است اما شرط کافی نیست؛ شرط اساسی دیگر برای ترجمه مطلوب این است که مترجم باید مفسر قرآن باشد.

عضو هیئت رئیسه همایش مترجمان قرآن کریم به فارسی ادامه داد: ادبیات قرآن کریم تفاوت زیادی با ادبیات عربی رایج دارد لذا گاهی لغزشهای زیادی در برخی ترجمه‌ها دیده می‌شود.

وی افزود: این لغزش‌ها ناشی از عدم تسلط مترجم به دو زبان مبدا و مقصد نیست بلکه ناشی از این است که مترجم به ظرافت‌ها و نکات ریزی که در قرآن وجود داشته و با تدبر در آیه به دست می‌آمده بی‌توجه بوده، اشنایی نداشته و یا از آن فاصله گرفته است.

شان نزول تاثیر زیادی در ترجمه ندارد

این مفسر قرآن کریم با اشاره به ادعای برخی مبنی بر اینکه دانستنشان نزول آیات قرآن تاثیر زیادی در ترجمه دارد ابرازداشت: واقعیت این است که‌شان نزول از یک رتبه معتبری در فهم آیات برخوردار نیست و به قول علامه طباطبایی بیشترشان نزول‌ها که عمده آن‌ها هم از طرف اهل سنت مطرح شده است اجتهادی است و نمی‌تواند مبنای درستی برای ترجمه باشد.

وی همچنین با بلند توصیف کردن معانی و مفاهیم قرآن کریم تصریح داشت: مفاهیم بلند و معارف قرآن کریم باید به زبانهای دیگرترجمه شود زیرا قرآن کتابی جهانی و معارف آن برای همه بشریت است و لزوم ترجمه از آیات قرآن هم به خوبی قابل استنباط است.

فارسی، اولین میزبان معارف قرآن

جعفری تاکیدکرد: افتخار ایرانی‌ها این است که زبان فارسی نخستین میزبان معارف بلند قرآن کریم در طول تاریخ شده و سلمان فارسی اولین مترجمی است که سوره حمد را به فارسی ترجمه کرده است.

همچنین علی موسوی گرمارودی، شاعر و مترجم قرآن کریم در این همایش در سخنانی ابرازداشت: هر چند برخی منشا اعجاز قرآن را نه در خود قرآن بلکه در منصرف کردن خداوند از تحدی با قرآن می‌دانند اما عمده اندیشمندان اسلامی اعجاز را در فصاحت و بلاغت آن می‌دانند.

همه آیات قرآن در اوج فصاحت و بلاغت است

وی خاطرنشان کرد: همه دانشمندانی که قرآن را معجزه می‌دانند معتقدند که همه آیات قرآن کریم در اوج فصاحت و بلاغت است و هرچند برخی در قله‌های رفیع‌تر و برخی در قله‌های پایئن تری است.

این مترجم قرآن همه جای قرآن دارای چنان بلاغتی است که سبب شده تا علم بلاغت از صدر اسلام در میان اندیشمندان مسلمان توسعه یابد.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٣-١٢-١٣٨٩, ١٧:۴٠

   

پر مبحث ترین ها