ادامه تحقیق درباره معمای سقوط هواپیمای مصری

تحقیقاتی عمده در مورد ناپدید شدن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی "ایجپت ایر" مصر بر فراز مدیترانه در جریان است.

پرواز شماره ام‌اس۸۰۴ با ۶۶ مسافر و خدمه از پاریس به قاهره می رفت که در ساعات نخست پنجشنبه ناپدید شد.

پانوس کامنوس وزیر دفاع یونان می گوید که رادارها نشان می دهد هواپیما پیش از سقوط به دریا دو بار به سرعت چرخید. به گفته او هواپیما که ارتفاع کم کرده بود سپس از ۷۶۲۰ متری به دریا افتاد و از صفحه رادار ناپدید شد.

به گزارش منابع خبری، این هواپیما در ساعت ۲:۴۵ در شانزده کیلومتری داخل حریم هوایی مصر از صفحه رادار ناپدید شد.

مصر می گوید احتمال ساقط شدن هواپیما در اثر اقدام تروریستی بیش از احتمال سقوط در اثر اشکال فنی است.

مقام یونانی

یک عملیات عمده جست‌وجو با شرکت واحدهای نظامی از مصر،‌ یونان، فرانسه و بریتانیا در نزدیکی جزیره کارپاتوس در جریان است.

تاکنون هیچ قطعه یا تکه ای که متعلق به این هواپیما باشد پیدا نشده است.

آتاناسیوس بینیس، سرپرست تحقیقات سوانح هوایی یونان، گفت که اشیایی از جمله جلیقه های نجات که در نزدیکی کارپاتوس پیدا شده متعلق به هواپیمای مصری نیست.

آقای بینیس گفت:‌ "ارزیابی یافته ها نشان داد که اینها متعلق به یک هواپیما نیست."

او همچنین به خبرگزاری فرانسه گفت:‌ "تا این لحظه تحلیل تکه ها نشان می دهد که متعلق به یک هواپیما نیست. همتای مصری من هم به من گفت که هنوز ثابت نشده که تکه ها متعلق به پرواز 'ایجپت ایر' بوده."