خانه‌های روی دست‌»

 

جهان صنعت نوشت: وزیر مسکن و شهرسازی روی نکته‌ای دست گذاشت که خون به دل مستاجران می‌کند، وی گفت کسانی که مسکن دارند احساس شخصیت می‌کنند و در نتیجه بنیاد خانواده نیز تحکیم می‌شود و نسل پاک پرورش می‌یابد.

 

این نگاه اگرچه تلخ است اما واقع‌بینانه است و باید از بابت آن به وزیر تبریک گفت. معلوم نیست که چرا وزیری با چنین نگاه واقع‌بینانه‌ای می‌گوید: قیمت اجاره‌بها بالا‌ نمی‌رود.

وزیر به عنوان پشتیبان سخنش می‌گوید: آنقدر خانه ساخته‌ایم که روی دستمان مانده است.

 

با وجود این وی در ادامه می‌گوید: 500 هزار واحد با انبوه‌سازان می‌سازیم.

وزیر ظاهرا برای اینکه قدری از ناراحتی مستاجران کم یا دل آنها را خنک کند، می‌گوید: من هم مستاجر هستم.

بعد می‌گوید: در خانه سازمانی زندگی می‌کنم.

بعد می‌گوید: البته در اردبیل خانه دارم.

همچنین می‌گوید: اگر کسی مستاجر نباشد از احوال مستاجران خبر ندارد.