دیوانعالی کشور،تخفیف مجازات مرتضوی را رد کرد
دو تصمیم دادگاه برای دادستان سابق تأیید شد و قطعیت یافت و سومی نقض شد، با این حال حکم برای اجرا به دادسرا ابلاغ شده است.

به گزارش «تابناک»، به فاصله چند روز از رسانه‌ای شدن رأی دیوان عالی کشور در پرونده کهریزک، میرمجید طاهری، وکیل خانواده جان باختگان درباره جزئیات آن گفت: روز گذشته حکم را دریافت کردم که بر اساس آن ـ همان گونه که پیشتر رسانه‌ای شده بود ـ محکومیت آقای مرتضوی، دادستان سابق به انفصال دائم از شغل قضایی و همچنین انفصال پنج ساله از مشاغل دولتی مورد تأیید ایشان قرار گرفته و قطعیت یافته است.

وی افزود: البته این حکم برای دو متهم دیگر، آقایان حیدری فر و حداد دهنوی تخفیف خورده و به شش سال انفصال از مشاغل قضایی و دو سال انفصال از مشاغل دولتی رسیده است. این احکام همگی قطعی هستند و برای اجرا به دایره اجرای احکام دادسراس کارکنان دولت ارجاع داده‌شده‌اند تا دستگاه‌های ذیربط در جریان آن قرار گیرند.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت جریمه دویست هزار تومانی در نظر گرفته شده برای مرتضوی از باب اتهام گزارش خلاف واقع‌ گفت: البته عنوان درستِ اتهام متوجه وی، معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع بود که قضات محترم دیوان به این دلیل که از بابت موضوع و نوع مجازات به آن اشکال وارد می‌دانستند، حکم را نقض کرده‌اند.

طاهری افزود: در واقع دیوان در بحث این اتهام و مجازات در نظر گرفته شده برای آن اشکال ماهیتی داشتند که بر این اساس تصمیم گرفتند، حکم را نقض کرده و پرونده را برای بررسی دوباره این موضوع به شعبه‌ای هم عرض در دادگاه ارجاع دهند که تا جایی که می‌دانم، هنوز این اتفاق رخ نداده و پرونده ارجاع نشده است. انشاءلله بعدا که این اتفاق روی داد، مفصل‌تر درباره چرایی اتخاذ این تصمیم خواهیم دانست.

وکیل مدافع اولیای دم مرحوم محسن روح الامینی در پایان گفت: جدای اینکه در شعبه‌ای دیگر آقای مرتضوی از باب اتهام معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع محاکمه خواهد شد، شکایات‌‌ دیگرِ موکلین من از ایشان و آقای حیدری فر کماکان پابرجا و در حال پیگیری است که ممکن است نتیجه آن‌ها افزایش محکومیت دادستان سابق تهران باشد؛ یعنی این گونه نیست که با رأی دیوان عالی کشور پرونده کهریزک برای متهمان تمام شود.