اعتصاب غذای مدافعان کوبانی در ترکیه
بنا بر این گزارش، 160 نفر از کردهای عین العرب(کوبانی) که بعد از مداوا در ترکیه در بازدداشت ترکیه به سر می برند در اعتراض به برخورد ترکیه با آنها اعتصاب غذا کردند.

160 کُرد که به هنگام عبور از مرز برای دفاع از عین العرب(کوبانی) توسط نیروهای ترکیه بازدداشت شده بودند اعتصاب غذا کردند.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دهها نفر از کردهای ترکیه که در بازدداشت ترکیه به سر می برند اعتصاب غذا کردند.

بنا بر این گزارش، 160 نفر از کردهای عین العرب(کوبانی) که بعد از مداوا در ترکیه در بازدداشت ترکیه به سر می برند در اعتراض به برخورد ترکیه با آنها اعتصاب غذا کردند.

این افراد که در ورزشگاهی در بازدداشت به سر می برند بعد از زخمی شدن در کوبانی برای مداوا به ترکیه آمده بودند که بعد از مداوا برای برگشت به کوبانی و مقابله با داعش، قصد عبور از مرز را داشتند که توسط نیروهای امنیتی ترکیه

بازدداشت شدند.

دولت ترکیه علت بازدداشت آنها را داشتن ارتباط با گروه پ.ک.ک اعلام کرده است سازمانی که ترکیه آن را سازمانی تروریستی محسوب می کند.