۳ میلیون ایرانی هم نام با امام عصر (عج)
بیش از ۲ میلیون و هفتصد هزار ایرانی به نام ، القاب و کنیه‌های امام عصر علیه السلام نام گذاری شده‌اند.

نام "مهدی" در حدود یک میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار بار به ثبت رسیده است.
مدیرکل روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور اظهار داشت: نام‌های منصور با بیش از 161 هزار بار، حامد 215 هزار بار و حجت 64 هزار بار از فراوان ترین القاب حضرت مهدی (عج) است که ایرانیان بر فرزندان خود نهاده اند.

مهدی تدین تصریح کرد: همچنین نا‌م‌های ابوالقاسم با 95 هزار بار و ابوالحسن با 30 هزار بار از فراوان ترین کنیه‌های ایشان و نام‌های ولی‌الله و حجت‌الله از دیگر القاب امام زمان (عج) است که در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر، مهدی در لغت به فتح میم به معنای هدایت شده است. مهدی بقیه الله، همنام پیامبر اسلام (ص)، دوازدهمین امام معصوم (ع) و از نظرها غایب است.