مرسی: بیانیه قانون اساسی لغو نخواهد شد
رئیس جمهور مصر تاکید کرد که بیانیه قانون اساسی را تا قبل از تدوین نهایی قانون اساسی لغو نخواهد کرد.

به گزارش فارس به نقل از الجزیره، محمد مرسی، رئیس جمهور مصر پنجشنبه شب در زمان تصویب مفاد پیش نویس قانون اساسی جدید مصر به تلویزیون رسمی این کشور گفت که بیانیه قانون اساسی قبل از تصویب نهایی قانون اساسی لغو نخواهد شد.

وی افزود: من کاملا می‌دانم که جدایی بین سه قوه مجریه، مقننه و قصائیه چه معنا می دهد این از اصول اساسی دولتی است که بر اساس نهادهای قانونی نهادینه شده است.

رئیس جمهور مصر تاکید کرد: ملت مرجع اصلی قدرت است و رئیس جمهور مسئول قوه مجریه است که ملت وی را برگزیده است و من می خواهم که ملت آزادی کامل در انتخابات داشته باشد و می خواهم که قدرت از طریق انتخابات آزاد منتقل شود و می دانم امور چگونه می گذرد.

محمد مرسی گفت: زمانی که قانون اساسی را در اختیار بگیریم هر چه را از بیانیه‌های قانون اساسی که صادر کرده باشم، فورا باطل خواهد شد.

رئیس جمهور مصر همچنین شخصیت هایی از رژیم سابق مصر را در پس خشونت های جاری در این کشور دانست.

از روز پنج‌شنبه گذشته به دنبال صدور بیانیه قانون اساسی از سوی «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر تظاهرات و درگیری بین موافقان و مخالفان این بیانیه در شهرهای مختلف مصر آغاز و تا کنون در این درگیری‌ها 3 نفر کشته شده‌اند.

در همین راستا جماعت اخوان‌المسلمین در بیانیه‌ای از حامیان مرسی و طرفداران بیانیه قانون اساسی خواست تا روز شنبه در سراسر مصر تظاهرات برگزار کنند.

گروه‌های مخالف مرسی و بیانیه قانون اساسی همچنین برای برگزاری تظاهرات امروز جمعه فراخوان داده‌اند.