یک میلیون و 900 هزار ایرانی مزین به نام حسین هستند
بر اساس آمارهای پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور، یک میلیون و 872 هزار و 601 ایرانی مزین به نام حسین هستند.
خبرگزاری فارس: یک میلیون و 900 هزار ایرانی مزین به نام حسین هستند

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری‌های بین الملل، نام‌های ابوالفضل 510هزارو 66 بار ، عباس 633 هزارو 392 بار ، قاسم 206 هزارو 342 بار ، جعفر 207 هزارو 923 بار مسلم 105هزارو 670 بار و حبیب 95 هزارو 56 بار در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده است.

همچنین نام‌های اکبر و علی اکبر در مجموع 668 هزارو 885 بار و اصغر و علی اصغر در مجموع 502 هزارو 893 هزار بار در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده است.

امام حسین (ع) دومین فرزند امام علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) در سوم شعبان سال چهارم هجرت متولد و بعد از شهادت امام حسن مجتبی(ع) به مقام امامت رسیدند..