سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم:

سوسک برگ‌خوار نارون جدی‌ترین آفت درختان قم است

س‍‍ال‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ س‍‍ازم‍‍ان‌ پ‍‍ارک‌ ‌ه‍‍ا و ف‍ض‍‍ا‌ی‌ س‍ب‍ز طرح م‍ب‍‍ارزه‌ ش‍ی‍م‍ی‍‍ای‍‍ی‌ ب‍ر ‌ع‍ل‍ی‍ه‌ س‍وس‍ک‌ ب‍رگ‌ خ‍و‌ار ر‌ا ‌ان‍ج‍‍ام‌ د‌اد ک‍ه‌ ن‍ت‍‍ای‍ج‌ ق‍‍اب‍ل‌ ق‍ب‍ول‍‍ی‌ در ب‍ر د‌اش‍ت‍ه‌ و ت‍‍ا ح‍د‌ود زیادی‌ ‌از خ‍س‍‍ارت‌ ن‍‍اش‍‍ی‌ ‌از ‌ای‍ن‌ ‌آف‍ت‌ ک‍‍اس‍ته شده است‌.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم، سوسک برگ‌خوار نارون را جدی‌ترین آفت درختان شهر قم عنوان کرد و گفت: به منظور حفظ سلامت شهروندان و گسترش فضای سبز طرح مبارزه با این آفت توسط شهرداری قم آغاز شد.
 مهندس محسن صالحی با اعلام این خبرگفت : با توجه به فرارسیدن فصل گرما و به منظور حفظ و گسترش فضای سبز ، طرح مبارزه سراسری و عمومی با آفت حشرات برگ‌خوار نارون آغاز گردیده که خوشبختانه با توجه به اقداماتی که در سالهای گذشته توسط شهرداری جهت نابودی ‌حشرات صورت‌گرفته ، امسال نیز در سطح شهر قم انجام می گردد.

وی آفت سوسک برگ‌خوار نارون را به عنوان جدی‌ترین آفت درختان سطح شهر قم عنوان نمود و افزود: واحد سمپاشی سازمان پارکها ضمن آمادگی کامل جهت اجرای عملیات سمپاشی و دفع آفات، معتقد به پیشگیری به عنوان روش بهتر و عقلانی‌تر در مبارزه با آفات است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم‌ ‌اف‍زود: س‍‍ال‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ س‍‍ازم‍‍ان‌ پ‍‍ارک‌ ‌ه‍‍ا و ف‍ض‍‍ا‌ی‌ س‍ب‍ز طرح م‍ب‍‍ارزه‌ ش‍ی‍م‍ی‍‍ای‍‍ی‌ ب‍ر ‌ع‍ل‍ی‍ه‌ س‍وس‍ک‌ ب‍رگ‌ خ‍و‌ار ر‌ا ‌ان‍ج‍‍ام‌ د‌اد ک‍ه‌ ن‍ت‍‍ای‍ج‌ ق‍‍اب‍ل‌ ق‍ب‍ول‍‍ی‌ در ب‍ر د‌اش‍ت‍ه‌ و ت‍‍ا ح‍د‌ود زیادی‌ ‌از خ‍س‍‍ارت‌ ن‍‍اش‍‍ی‌ ‌از ‌ای‍ن‌ ‌آف‍ت‌ ک‍‍اس‍ته شده است‌.

وی زمان اجرای این طرح را دهه دوم اردیبهشت ماه اعلام کرد و افزود: این طرح  هر شب از ساعت 23 لغایت 5 صبح در سطح مناطق شهرداری آغاز و تا پایان اردیبهشت ادامه دارد و‌ ‌از ش‍‍ه‍رون‍د‌ان‌ درخ‍و‌اس‍ت‌ می نمائیم ب‍‍ا م‍ش‍‍ا‌ه‍ده درخ‍ت‍‍ان‌ ‌آل‍وده‌ در خ‍ی‍‍اب‍‍ان‌‌‌ه‍‍ا، ک‍وچ‍ه‌ ‌ه‍‍ا و ی‍‍ا ح‍ت‍‍ی‌ م‍ن‍‍ازل‌ خ‍ود ج‍‍ه‍ت‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ر‌ی‌ ‌از ‌ان‍ت‍ش‍‍ار ‌آف‍ت‌، م‍وارد ر‌ا به‌‌ س‍‍ازم‍‍ان‌ پ‍‍ارک‌ ‌ه‍‍ا و ف‍ض‍‍ا‌ی‌ س‍ب‍ز منطقه خود اطلا‌ع دهند.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١۵-٠٢-١٣٩٠, ٠٣:۴٩

   

پر مبحث ترین ها