سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مهرنامه و یالثارات و زنان امروز تذکر گرفتند

نشریات «مهرنامه» به استناد بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات، «یالثارات الحسین» به استناد بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، و « زنان امروز» به استناد بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات تذکر داده شد.
هیأت نظارت برمطبوعات در جلسه امروز خود به نشریات «مهرنامه» به استناد بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات، «یالثارات الحسین» به استناد بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، و « زنان امروز» به استناد بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات تذکر دادند.

براساس گزارش روز دوشنبه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، هیات نظارت بر مطبوعات همچنین مجوز 76 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.

هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات را مورد بررسی قرار داد که طی آن 15 نشریه و 61 پایگاه اطلاع رسانی مجوز انتشار دریافت کردند.

همچنین در ادامه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسوولی 30 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

جدول کامل 76 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی مجوز گرفته هم اکنون در سایت معاونت مطبوعاتی قابل مشاهد است.

نشریات «مهرنامه» به استناد بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات، «یالثارات الحسین» به استناد بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، و « زنان امروز» به استناد بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات تذکر داده شد.

به گزارش ایرنا موادی که بر مبنای آن سه نشریه تذکر گرفتند به این شرح است .

به گزارش ایرنا ، ماده شش و بند یک قانون مطبوعات به این شرح است :

ماده 6 - نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند.

1 - نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

بند هشت ماده شش : افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢۴-٠۶-١٣٩٣, ١٩:١٧

   

پر مبحث ترین ها